Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa (w tym Czynnik Ludzki) – E-Learning | ALL4JETS

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa (w tym Czynnik Ludzki)

Od 109,00 PLN netto

To szkolenie e-learningowe jest szkoleniem z zakresu czynnika ludzkiego bezpieczeństwa (w tym Czynnik Ludzki) dla personelu organizacji obsługi technicznej takiego jak:

  • Personel kierowniczy;
  • Personel certyfikujący, wspomagający obsługę, mechanicy lotniczy;
  • Pracownicy działów planistycznych, inżynierowie, personel działów śledzenia zapisów;
  • Pracownicy systemu kontroli jakości;
  • Wyspecjalizowany personel obsługowy;
  • Pracownicy i instruktorzy zajmujący się zagadnieniami czynnika ludzkiego;
  • Pracownicy działów zaopatrzenia i logistyki;
  • Operatorzy wyposażenia naziemnego.

Szkolenie jest realizowane poprzez platformę e-learnignową ALL4JETS. Po ukończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego (ponad 75% poprawnych odpowiedzi), uczestnik otrzymuje certyfikat. Dozwolone jest jedno powtórzenie podejścia do egzaminu.

Zawartość kursu jest zgodna z przepisami Part-145 (145.A.30(e), GM 145.A.30(e)), nie stanowi natomiast ekwiwalentu szkolenia z zakresu Modułu 9 do wydania licencji Part-66.
Szczegóły nt. wymagań personelu, który powinien otrzymać szkolenie znajdują się w AMC 2 145.A.30(e).

Category
Wybierz opcję
Scroll to Top
ALL4JETS

Wsparcie techniczne