Polityka prywatności – E-Learning | ALL4JETS

Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy all4jets.com (zwany dalej: „Serwisem”).
 2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie administratorem danych jest ALL4JETS Sp. z o.o. (dawniej ALL4JETS Sp. z o.o. Sp. k.) z siedzibą w Warszawie (02-146), ul. Komitetu Obrony Robotników 48, NIP: 5213648259, REGON: 146653393, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001092309, zwana dalej ALL4JETS.
 3. ALL4JETS dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.

§ 1 Jak zbieramy dane?

 1. ALL4JETS zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwani dalej łącznie jako Użytkownicy.
 2. W przypadku rejestracji konta w Serwisie, zbierane są następujące dane osobowe:
  1. adres e-mail;
  2. dane adresowe:
  3. kod pocztowy i miejscowość;
  4. kraj (państwo);
  5. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
  6. imię i nazwisko;
  7. nazwa firmy;
  8. numer NIP;
  9. numer telefonu.
 3. W przypadku uzupełnienia profilu, Użytkownik może podać następujące dane:
  1. data urodzenia;
  2. miejsce urodzenia.
 4. Podczas rejestracji konta w Serwisie, Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w § 4.
 5. Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu, mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 6. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych w naszym Serwisie.
 7. Inne dane, o które Użytkownik może być poproszony podczas korzystania z Serwisu, w celu zawarcia umowy na korzystanie z usług ALL4JETS:
  1. firma, którą Użytkownik reprezentuje dane Firmy: NIP, KRS, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji, jej adres email imiona i nazwiska kursantów, ich adresy email, numery telefonów
 8. Jeśli chcesz od nas otrzymywać newslettery z promocjami i ofertami, poprosimy o:
  1. adres email
  2. opcjonalnie imię

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

 1. ALL4JETS wykorzystuje zebrane dane osobowe w celach:
  1. realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu
  2. realizacji innych usług wchodzących w skład działalności ALL4JETS
   marketingowych, tzn. przesyłania informacji handlowych. Przed ich wysłaniem, zawsze pytamy o zgodę.
  3. analitycznych
  4. archiwalnych
 2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, administrowania Serwisem, a także dostosowania do Użytkownika wyświetlanych reklam na stronach internetowych Serwisu.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie za Twoją zgodą i/lub gdy wymagają tego przepisy.
 4. Niektóre Twoje dane przetwarzamy w sposób zautomatyzowany (w tym, w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez nas polega na przetwarzaniu twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
 5. Gdy przekażesz nam swoje dane osobowe, stajemy się ich administratorem zgodnie z art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/we (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, tzw. RODO)
 6. Przechowujemy Twoje DANE OSOBOWE przez czas obowiązywania umowy zawartej z nami, a także po jej zakończeniu, w celach wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, jednak w żadnym przypadku nie dłużej, niż przez okres konieczny dla realizacji celu przetwarzania danych.
 7. Co możesz zrobić z przetwarzanymi przez nas Twoimi DANYMI OSOBOWYMI?
  1. uzyskać od nas informację, jakie dane i w jaki sposób są przetwarzane
  2. poprawiać oraz aktualizować swoje DANE OSOBOWE
  3. odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich DANYCH OSOBOWYCH
  4. żądać usunięcia Twoich DANYCH OSOBOWYCH w części lub w całości
  5. wnieść skargę do organu nadzorczego.
 8. Dbamy o bezpieczeństwo Twoich DANYCH OSOBOWYCH stosując procedury oraz zachowując poufność przekazanych informacji. Wykorzystujemy, wymagane przez odpowiednie regulacje, środki w celu ochrony dostarczonych DANYCH OSOBOWYCH, takie jak:
  1. odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych w zakresie odpowiadającym ryzyku naruszenia praw i wolności osób, których dane są przetwarzane
  2. dane są przetwarzane z uwzględnieniem zasady domyślnej ochrony danych
  3. dane przetwarzane są na wypadek przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do danych osobowych
  4. przechowujemy dokumentację wymaganą przez prawo, w tym odpowiednią politykę ochrony danych
  5. powierzamy ochronę danych wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia
  6. prowadzimy ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
  7. kontrolujemy, które dane, kiedy i przez kogo zostały dostarczone i komu je przekazano

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Serwis używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one przez ALL4JETS za pośrednictwem Serwisu na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Pliki cookie zwykle zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą te pliki. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez ALL4JETS usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk wyświetleń prezentowanych informacji w Serwisie.
 2. ALL4JETS wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników;
  2. cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.
 3. ALL4JETS wykorzystuje cookies własne w celu:
  1. uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 4. ALL4JETS wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
  1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
  2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych cloudflare.com (administrator cookies zewnętrznego: CloudFlare Inc z siedzibą w USA);
 5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  1. przeglądarka Internet Explorer;
  2. przeglądarka Mozilla Firefox;
  3. przeglądarka Chrome;
  4. przeglądarka Safari;
  5. przeglądarka Opera.
 7. ALL4JETS może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez ALL4JETS przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
  Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych.
 8. ALL4JETS nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

§ 4 Dostęp do danych osobowych i zabezpieczenia

 1. Dane osobowe zbierane przez ALL4JETS za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/we (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, tzw. RODO)
 2. Dostęp do danych osobowych Użytkowników, zbieranych za pośrednictwem Serwisu mają jedynie uprawnieni pracownicy ALL4JETS.
 3. ALL4JETS zapewnia Użytkownikom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych Użytkowników posiadających konto możliwe są po zalogowaniu do konta w Serwisie.
 4. Użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. ALL4JETS może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujący w Serwisie regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez ALL4JETS roszczeń od danego Użytkownika.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta w Serwisie. Serwis nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Użytkownika jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem ustalenia nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła?”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie. Na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu, zostanie wysłana przez ALL4JETS wiadomość e-mail z unikalnym przekierowaniem na Stronę Internetową Serwisu, po wybraniu którego Użytkownik będzie miał możliwość wybrania nowego Hasła.
 6. ALL4JETS nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Użytkownika. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową lubi telefoniczną.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

 1. ALL4JETS zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: rodo@all4jets.com lub pocztą na adres: ALL4JETS Sp. z o.o. ul.
 3. Komitetu Obrony Robotników 48; 02-146 Warszawa
  Data ostatniej modyfikacji: 15.03.2024 r.
Scroll to Top
ALL4JETS

Wsparcie techniczne