Przepisy EASA Part-ML – E-Learning | ALL4JETS

Przepisy EASA Part-ML

Od 518,00 PLN netto

Kurs e-learning zapozna studenta z wymaganiami Załącznika Vb (Part-ML) do Rozporządzenia Komisji (UE) 1321/2014 z 26 Listopada 2014.
Kurs zawiera omówienie wymagań odnośnie do właścicieli i operatorów samolotów lotnictwa ogólnego, w stosunku do których mają zastosowanie przepisy Part-ML.
Kurs skierowany do właścicieli, operatorów, CAMO, CAO oraz personelu Part 145.

Wybierz opcję
Scroll to Top
ALL4JETS

Wsparcie techniczne