Licencjonowanie personelu technicznego EASA Part-66, szkolenie z przepisów – E-Learning | ALL4JETS

Licencjonowanie personelu technicznego EASA Part-66, szkolenie z przepisów

Od 433,00 PLN netto

Szkolenie przeznaczone jest dla:

  • Personelu Kierowniczego organizacji Part-M, Part-145, Part-147;
  • Personelu poświadczającego, technicznego i wspierającego;
  • Personelu kontroli jakości.

Tematyka opisana w szkoleniu:

  • Podstawowe zagadnienia dla ubiegających się o licencję Part 66 mechanika obsługi technicznej statków powietrznych zawarte w załączniku III do Rozporządzenia 1321/2014.
  • Procedury administracyjne w zakresie wydawania licencji, konwersji oraz cofania, zawieszania lub ograniczania licencji.
Category
Wybierz opcję
Scroll to Top
ALL4JETS

Wsparcie techniczne