Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa (w tym Czynnik Ludzki), EWIS, FTS – pakiet szkoleń – dostęp: 180 dni – E-Learning | ALL4JETS

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa (w tym Czynnik Ludzki), EWIS, FTS – pakiet szkoleń – dostęp: 180 dni

Od 312,00 PLN netto

Pakiet szkoleń na dowolnie wybranych poziomach.

Szkolenia są realizowane poprzez platformę e-learningową ALL4JETS. Po ukończeniu każdego kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego (ponad 75% poprawnych odpowiedzi), uczestnik otrzymuje certyfikat. Dozwolone jest jedno powtórzenie podejścia do egzaminu.

Certyfikaty – wyłącznie w wersji elektronicznej, dostępne do pobrania z platformy ALL4JETS po ukończeniu każdego z kursów. Dostęp do wszystkich szkoleń – 180 dni.

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa (w tym Czynnik Ludzki)
Zawartość kursu jest zgodna z przepisami Part-145 (145.A.30(e), GM 145.A.30(e)), nie stanowi natomiast ekwiwalentu szkolenia z zakresu Modułu 9 do wydania licencji Part-66.
Szczegóły nt. wymagań personelu, który powinien otrzymać szkolenie znajdują się w AMC 2 145.A.30(e).

EWIS
Zawartość kursu jest zgodna z AMC 20-22.
Szczegóły nt. wymagań personelu, który powinien otrzymać szkolenie znajdują się w AMC 20-22.

FTS
Zawartość kursu jest zgodna z „Załącznikiem IV do AMC 145.A.30(e) oraz 145.B.10(3)” oraz „Załącznikiem XII do AMC M.A.706(f) oraz M.B.102(c)”.
Szczegóły nt. wymagań personelu, który powinien otrzymać szkolenie znajdują się w Załączniku IV do AMC 145.A.30(e) oraz 145.B.10(3)” oraz „Załączniku XII do AMC M.A.706(f) oraz M.B.102(c)”.

Categories , ,
Wybierz opcję
Scroll to Top
ALL4JETS

Wsparcie techniczne