Bilateral Aviation Safety Agreement (BASA) – E-Learning | ALL4JETS

Bilateral Aviation Safety Agreement (BASA)

Od 258,00 PLN netto

Szkolenie jest omówieniem tzw. Umowy BASA, czyli dwustronnej umowy dot.  bezpieczeństwa lotniczego (BASA – Bilateral Aviation Safety Agreement). Umowa przewiduje wzajemne uznawanie wydawanych certyfikatów przez Unię Europejską oraz dane państwo.  Niniejszy kurs skupia się na Umowie BASA zawartej pomiędzy Unią Europejską, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, w szczególności Załączniku 2 pt. Obsługa techniczna.

Wybierz opcję
Scroll to Top
ALL4JETS

Wsparcie techniczne