Bezpieczeństwo Samolotowych Zbiorników Paliwowych (FTS) – E-Learning | ALL4JETS

Bezpieczeństwo Samolotowych Zbiorników Paliwowych (FTS)

Od 108,00 PLN netto

Szkolenie jest realizowane poprzez platformę e-learnignową ALL4JETS. Po ukończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego (ponad 75% poprawnych odpowiedzi), uczestnik otrzymuje certyfikat. Dozwolone jest jedno powtórzenie podejścia do egzaminu.

Zawartość kursu jest zgodna z „Załącznikiem IV do AMC 145.A.30(e) oraz 145.B.10(3)” oraz „Załącznikiem XII do AMC M.A.706(f) oraz M.B.102(c)”.
Szczegóły nt. wymagań personelu, który powinien otrzymać szkolenie znajdują się w Załączniku IV do AMC 145.A.30(e) oraz 145.B.10(3)” oraz „Załączniku XII do AMC M.A.706(f) oraz M.B.102(c)”.

Category
Wybierz opcję
Scroll to Top
ALL4JETS

Wsparcie techniczne