Wprowadzenie do Part-CAMO – E-Learning | ALL4JETS

Wprowadzenie do Part-CAMO

Od 411,00 PLN netto

Szkolenie to uwzględnia informacje na temat zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 2019/1383 i 2020/270 do wymagań dla organizacji zaangażowanych w zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu.

Kurs dostarczy Ci ogólną wiedzę i zrozumienie wymagań dla organizacji Part-CAMO.

Szkolenie jest dedykowane dla personelu zaangażowanego w utrzymanie ciągłej zdatności do lotu, jak inżynierowie, personel ARC, audytorzy jakości czy inspektorzy nadzoru lotniczego.

Wybierz opcję
Scroll to Top
ALL4JETS

Wsparcie techniczne