Przepisy EASA Part-M, 2020-2021 – E-Learning | ALL4JETS
Aktualizacja2021

Przepisy EASA Part-M, 2020-2021

Od 346,00 PLN netto

Kurs opisuje ostatnie zmiany wprowadzone w Załączniku I (Part M) do Rozporządzenia Komisji (UE) 1321/2014 z uwzględnieniem Rozporządzeń 2019/1383, 2019/1384 i 2020/270. Kurs skierowany do personelu CAMO oraz inspektorów nadzoru lotniczego.

Wybierz opcję
Scroll to Top
ALL4JETS

Wsparcie techniczne